U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Handelingen 8: 30 Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Versta je wat je leest?

Een vorst uit Ethiopië had in Jeruzalem een boekrol gekocht. Hij las in de profeet Jesaja terwijl hij onderweg terug naar huis was. Plotseling is daar deze Filippus die hem vroeg of hij begreep wat hij las.

Begrijp je wat je leest? Nog steeds is die vraag even actueel als in de tijd van de Handelingen. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we hier bij stil moeten staan. We kennen toch de Bijbel? We lezen zelfs de Bijbel. We geloven zelfs dat de Bijbel het fundament van ons geloofsleven is. Toch die vraag: Begrijp je wat je leest?

In televisieprogramma’s vertellen bekende Nederlanders welke Bijbelteksten hen aanspreken. Je hoort hen vertellen wat hen bijzonder raakt en vreemd genoeg staat hun verhaal dan soms mijlenver af van het aangehaalde Bijbelgedeelte. Ze spreken honderduit over hoe zo’n tekst hen bemoedigd of vertroost heeft. De boodschap van de tekst zelf blijft achterwege. Wat je wel hoort is wat er zich allemaal in hun hart afspeelt bij het horen van de tekst. Het verwarmt hun hart en ze krijgen een nieuwe drive om zich weer helemaal ergens voor in te zetten. Zo wordt een Bijbeltekst gedegradeerd tot een toverspreuk met magische uitwerking.

Begrijp je wat je leest? Het lijkt er soms gewoon niet meer toe te doen. God spreekt door het Woord en men krijgt een soort van boost. Het werkt als één grote peppil. Men neme een tekstgedeelte. Men laat de hele context voor wat het is. Zo laat men zich overweldigen door de kracht van het woord. O nee, kom er niet aan. Dit is heel persoonlijk. Het is een geestelijke ervaring. O ja? Wat God werkelijk te zeggen heeft maakt dus niks meer uit?

Blijkbaar ben ik door simpel de Bijbel te lezen en letterlijk te nemen wat er staat wel erg ongeestelijk. Mag ik mij afvragen of we niet heel gewoon in heidens bijgeloof beland zijn? Natuurlijk erken ook ik dat de Bijbel waarheden leert die ons verstand soms te boven gaan. Toch is er in de eerste plaats een eenvoudig begrijpen wat er staat nodig om die waarheden in het geloof te kunnen omhelzen. Primair is dus dat we begrijpen wat er staat.

God heeft een plan der eeuwen (Efeze 3: 11), die Hij in Christus Jezus uitvoert. Hij wil ons daar steeds meer en meer van doen verstaan. Daartoe heeft Hij ons Zijn Woord gegeven. Begrijpen we ook echt wat daar staat?
Efeze 1: 17 – 18 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van uw harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende