U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

(Op de achtergrond Mahalia Jackson met ‘Amazing Grace’.)

Meer dan twintig jaar heb ik geloofd dat God een eigen martelkamer bezat.
Volgens elk christen die ik ooit ontmoet had ia God zo verschrikkelijk boos,
dat Hij het plan had opgevat miljarden mensen gewoonweg te verbranden.
VOOR ALLE EEUWIGHEID!!!

Ik kon niet begrijpen dat God van ons, onvolmaakte mensen, zou verwachten
dat wij anderen vergeven terwijl Hij er Zelf niet eens toe in staat was.

Hoe komt een liefhebbend God op zo’n vernietigingsplan voor miljarden mensen?
Mensen die nog nooit Zijn naam gehoord hebben!

Toen ontdekte ik dat de eerste christenen dit helemaal niet geloofden!!!!
Dat waren Joden die geloofden in een tijdelijke plaats: ‘Gehennom’.
Ik vond dit interessant en ben het verder gaan onderzoeken.

Ik vroeg me af waarom Jezus als Jood zo plotseling over een eeuwige marteling begon.
Toen merkte ik dat Hij daar helemaal nooit mee gekomen is.

De hel, die men Jezus in de schoenen schoof, was letterlijk die vuilnisbelt: ‘Gehenna’.
Eeuwig’ is een miskleun in de vertaling.
Iets wat tegenwoordig algemeen bekend is.

Paulus (een jood) geloofde in het geheel niet
in een eeuwig vlammende martelkamer met de naam: Hel’.
Hij noemde Christus juist de Redder van alle mensen (1 Timotheus 4: 9-10).
Paulus schreef:
1 Corinthe 15: 22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Ik ontdekte ook het bestaan van
‘apocatastasis’.
Dat is Gods plan om alle dingen te herstellen.
De meeste predikers leren dit niet, hoewel ze best weten dat dit de waarheid is.
Je hoeft me niet op mijn woord te nemen.
Kijk het zelf maar na!

Colosse 1: 20 God heeft door Hem [Christus], vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis, en verzoent nu alle dingen weer met Zichzelf, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Het offer van Christus was krachtig genoeg om de hele wereld te redden.
Neem de leugen van de kerk niet zomaar klakkeloos aan.
Onderzoek (niet alleen maar lezen) zelf de Bijbel.
Dan zal je zelf ontdekken hoe verbazingwekkend overvloeiend
Gods liefde en genade werkelijk is.

Onderzoek De Bijbel!!!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina