U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zijn alle zonden vergeven of alleen de zonden in het verleden?

Er wordt helaas nog altijd geleerd dat alleen de zonden die we voor onze bekering gedaan hebben vergeven zijn. Vanaf dat moment staan we er, als het ware, weer helemaal blanco voor en rust nu de verantwoordelijkheid weer voor de volle honderd procent op ons. Triest, maar ze hebben wel een Bijbelgedeelte om hun standpunt te staven.

Romeinen 3: 25 – 26 Hem [Christus] heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.

Betekent dit nu inderdaad dat God al onze zonden uit het verleden op grond van genade alleen vergeven heeft om ons daarna weer geheel terug te gooien op de eigen verantwoordelijkheid van ons vlees? Zal ik je de consequentie van die logica verklappen? Dat betekent dat de zojuist geredde zondaar direct weer verloren is. Waar is die rijkdom van Gods genade dan gebleven?

Paulus geeft ons in dit gedeelte een terugblik. In zijn uitspraak zien we als het ware de mensen uit het Oude Verbond voorbijtrekken. We zien daar de lange stoet gelovigen voor ons langs paraderen. Daar heb je Abel, Noach en Abraham, die geloofden nog voordat er sprake was van de wet van God. Daar heb je Mozes, David en Daniël, die op precies dezelfde wijze geloofden toen de wet er wel al was. Wat hebben deze mensen gemeen met elkaar en met ons? Vergeving op grond van genade alleen. Dat was voor de wet. Dat was tijdens de wet. Dat is ook nu. Alles op grond van genade. Naar die vroegere tijd keek Paulus toen hij zei dat God de zonden tevoren had laten geworden.

Hebreeën 9: 15 daarom is Hij [Christus] de middelaar van een nieuw verbond om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond.
Hier zien we hetzelfde principe. De resultaten van het Nieuwe Verbond (van de Geest) hebben ook hun uitwerking voor het Oude Verbond (van de wet). Nu zijn de verbonden voor Israël (Romeinen 9: 4). Feitelijk staan wij, de gelovigen in de huidige huishouding van God, daar helemaal buiten. Gods overvloeiende rijkdom van genade werkt echter dwars door alle huishoudingen. Dat betekent: vergeving van zonden in het verleden, vergeving van zonden in het heden en vergeving van zonden in de toekomst.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende