U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Dubbele Uitwerking Van Genade

Genade kent twee kanten. Het gros van de christenheid beperkt genade uitsluitend tot de vergeving van onze zonden en voor sommigen is zelfs dat twijfelachtig.

Eigenlijk is dat ingedamde stukje genade, dat vergeving heet, zelfs niet eens één van die twee kanten. Natuurlijk, we zijn helemaal losgemaakt van onze zonden. Ze zijn volkomen weggedaan, de zonden die we gedaan hebben, de zonden die we doen en de zonden die we nog zullen doen. Absoluut!

De zonden zijn niet alleen vergeven. De zondemacht is gebroken. Wij zijn namelijk met Christus gestorven aan die zonden. Over een lijk heeft die macht geen heerschappij.

We zijn in een nieuw leven opgewekt. Dat nieuwe leven is Christus, bij wie de zonde geen aanknopingspunt vindt. Wij mogen rusten in Christus. Dat is de ene uitwerking.

Veel gelovigen geloven echter helemaal niet dat Christus hun leven is. Zij gaan stevig aan de slag voor Christus. Zij strijden tegen de verleidingen van de zonde. Voor hen leeft dat namelijk nog voor alle 100 %. Daar zijn zij niet aan gestorven volgen hun praktijk. Die ene uitwerking van genade is echter ook wel degelijk voor hen een gegarandeerd feit, of ze er nu uit leven of niet. Ze genieten er alleen niet van.

Sommigen willen die ene uitwerking van genade wel geloven, maar zijn bang dat dit hen passief zou maken. Dan zou er toch helemaal niets meer door ons gelovigen georganiseerd en gedaan worden?

Waar zij tegen aanhikken is die andere uitwerking van genade.

Johannes 1: 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
Jezus was in Zijn drie jaren dienst hier op aarde vol van genade. Weet je misschien niet meer welke actieve uitwerking dit hier op aarde heeft gehad?

Die periode van drie jaar heeft een complete ongeëvenaarde revolutie ontketend voor de mensheid. De revolutie van liefde en genade barstte los over de gehele mensheid. Nu is Hij heen gevaren naar de hemel. Maar jij en ik zijn verbonden met die hemelse Heer uit genade. Hoe komt het dan in je hoofd om te denken dat dit een passief leven uitwerkt. Dit is die andere uitwerking van genade.

Johannes 1: 16 Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;
Dat was nog maar alleen voor die letterlijke volgelingen van Jezus in die tijd. Zou je verwachten dat nu de Heer is opgevaren en Hij ons met Hem gezet heeft in die hemelse gewesten, het nu een stuk minder zou zijn?
Efeze 1: 7 De rijkdommen van Zijn genade,
Efeze 2: 7 De overweldigende rijkdommen van Zijn genade.
Zouden die overweldigende rijkdommen van Zijn genade alleen een passieve houding uitwerken? Die andere uitwerking van genade is Christus actieve dienst in jou en mij.

1 Corinthe 15: 10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.
2 Corinthe 9: 8 God is machtig om alle genade in jullie overvloedig te schenken, opdat jullie, in alle opzichten altijd van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mogen zijn,
Die geweldige revolutie van genade, die Christus in Zijn drie jaar aardse dienst voltrok, werkt nog altijd door in jou en mij! Hoezo, passief? Wat, passief? Die tweede uitwerking van genade in Christus revolutie in jou en mij.

Je kan stoppen met al dat bidden en smeken om de uitstorting van een dubbel deel van Gods kracht. God heeft Zijn dubbel deel al lang en breed geschonken. We mogen ervan gaan genieten. Geniet van Gods overweldigende rijkdommen van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende