U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Adressering 1

De Bijbel lezen kan al net zo verwarrend zijn als wanneer je per ongeluk de post van de buren hebt geopend. Je kijkt ernaar en het slaat kant noch wal.

Ik begrijp hier nou echt niets van’.
‘Waarvan?’
Nou, ik zit die brief te lezen die net binnen gekomen is, maar het heeft kop noch staart’.
‘Is die brief wel voor jou? Heb je gekeken voor wie die bestemd is?’
‘Nee, ligt de envelop daar nog ergens?’
‘Ach joh, die brief was bestemd voor de buren. Vandaar dat ik sommige dingen wel herkende, maar het totaal niet op mij betrekking had’.

Ik ben er normaal gesproken wel op verdacht dat ik geen post voor de buren openmaak. Maar als er na de vakantie een grote stapel post ligt overkomt me dit toch nog wel eens. Het is bijzonder verwarrend juist omdat het niet aan mij is geadresseerd.

Toch gaan we nogal eens met de Bijbel om alsof we de post voor de hele straat zitten te lezen. Beter gezegd: Als we in de Bijbel aanwijzingen aan het adres van het volk Israël lezen dan gaan we die aanwijzingen klakkeloos opvolgen en we blijven smeken om zegeningen die ons nooit beloofd zijn, maar wel in de Bijbel staan.

Nu maar even een heel duidelijk voorbeeld:
Jakobus 1: 1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.
Ben je ooit in de war geweest over de vreemde boodschap in deze brief? Het lijkt wel haast niet te passen in de boodschap die jij als blij nieuws hebt omarmt. Het is echter wel degelijk een blijde boodschap, het is alleen niet aan jou geadresseerd.

Natuurlijk is de hele Bijbel erop gericht om ons te onderwijzen en er zijn ook veel algemene waarheden die in alle huishoudingen gelijk zijn. Hier één zo’n voorbeeld:
Jesaja 26: 3 Standvastige zin bewaart U in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Voor veel meer voorbeelden kan je rustig mijn hele website doorfietsen. Zo waren in het tweegesprekje hierboven voor de vrouw die per ongeluk de brief voor de buren aan het lezen was ook sommige dingen wel degelijk herkenbaar. Daar kan je wel degelijk wat mee. Maar om niet compleet in verwarring te raken is het wel degelijk belangrijk om op de adressering te letten.

Ik heb hier een stapeltje enveloppen met brieven voor me liggen, die ik heel graag eens samen met jou wil doornemen. Open ze maar en vraag je dan af: ‘Is deze brief voor mij?’ Houdt daarbij voor ogen tot welke huishouding van God jij behoort. Tegenwoordig maken wij allemaal deel uit van Gods huishouding van genade, of je nou jood of heiden (niet jood) bent.
We beginnen met de eerste brief:

De Eerste Brief Is Geadresseerd Aan:

Envelop Aan Meneer Jood

Heeft deze brief iets te zeggen over jouw positie ten opzichte van God? Heeft die brief aanwijzingen over jouw wandel voor God? Tekent deze brief iets van jouw zegeningen die je van God ontvangt? Wordt jij als deel van de huishouding van Gods genade aangesproken?
In het volgend artikel gaan we die brief eens nader lezen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende